Kako editovati matematičke formule i izvesti slike u programu Geogebra

Program Geogebra se razvio u vrlo moćan alat za razne geometrijske konstrukcije i algebarska izračunavanja, i još mnogo toga korisnog. Moj cilj je da ovde pokažem jednu specifičnu mogućnost, da se uz geometrijske konstrukcije i odgovarajuća tekstualna objašnjenja prave slike koje se onda mogu štampati, deliti na internetu i slično.

Program geogebra možete preuzeti ovde: GEOGEBRA.

Ovde možete pogledati: Zvanično uputstvo za Geogebru 3.2 na srpskom.

Ovde možete pogledati: Zvanično uputstvo za Geogebru 4 na engleskom.

Odaberite odgovarajući instaler, za Windows na primer, download-ujte ga, pa pokrenite instalaciju i instalirajte, prateći čarobnjaka. Pokrenite program i dobićete ovakav, ili malo drugačiji izgled, zavisno od operativnog sistema

Možete promeniti jezik u meniju Options, odabrati srpski na primer

Recimo, za primer, da želite sebi napraviti sliku sa uputstvom za primenu Pitagorine teoreme na kvadrat i jednakostranični trougao, koju posle možete pogledati na mobilnom telefonu, odštampati ili deliti na internetu.

Najpre otvorite program Geogebra i nacrtate kvadrat. Prvo odaberete petu ikonu sleva, razmotate meni i izaberete "Pravilan mnogougao", a zatim kliknete na dve tačke (time ćete odrediti dužinu stranice mnogougla) i dobijete polje za unos u koje se unosi koji pravilan mnogougao želite. Po default-u je 4, baš ono šta nam treba. Ako bi hteli, na primer, pravilni šestougao ukucali bi broj 6. Kliknite na "Ok"


Desnim klikom na kvadrat (ili bilo koji napravljeni objekat), dobijate kontekstni meni, gde izborom stavke "Osobina" možete menjati osobine slike: debljinu linije, vrstu linije, providnost (u kartici "Stil") boju (u kartici "Boja"), i td.

Ja ću staviti crnu boju i providnost na nulu.

Ako želim da sklonim koordinatnu mrežu (koja mi u ovom slučaju nije potrebna), odabraću stavku "Koordinatna mreža" iz menija "Prikaz". Pritiskom na isto dugme mogu prikazati mrežu, ako nije prikazana. U novijim verzijama GeoGebre kliknete negde na prazan prostor, a onda iz desnim klikom dobijenog menija ančekirate kordinatnu mrežu i/ili koordinatni sistem.

Ako želim skloniti oznake za nacrtane figure (u mom primeru tačke A, B, C i D), onda desnim klikom kliknem na tačku i odaberem stavku "Prikaži oznaku"

Postoje i efikasniji načini za grupno menjanje karakteristika objekata, ali o tome nećemo ovde.
Površinu za crtanje možemo pomerati po potrebi upotrebom alata sa slike

Nacrtajmo sada jednu dijagonalu kvadrata, tako što ćemo razmotavanjem treće ikone sleva odabrati alat kojim se crta duž određena dvema tačkama, i kliknuti na početnu i krajnju tačku dijagonale.


Tekst (oznake stranica i dijagonale) dodajemo tako što biramo ikonu na kojoj stoji "ABC" i kliknemo negdje na površinu za crtanje, pri čemu dobijemo prozor kao na sledećoj slici. Odaberemo (čekiramo) polje levo od "LaTeX formula" i u gornje polje kucamo između dva dolara oznaku za stranicu, pa potvrdimo na dugme "Ok". U donjem polju vidimo kako će to što kucamo u gornje polje izgledati.

Nakon klika na polje "Ok", levim klikom prevučemo tekst na poziciju na koju je potrebno. Uradimo to i za ostale oznake.

Odgovarajuče obrasce o odnosu stranice i dijagonale kvadrata pišemo na sledeći način:

. Isto tako i za izražavanje stranice preko dijagonale.

A onda levim klikom prevučemo tekstove po svojoj želji.

Pri kucanju formula, ako ne znamo Latex, možemo razmotati tekstualno polje LaTeX formula, pa odabrati odgovarajući šablon (razlomak, koren, i td ).

Uradimo isti posao i za jednakostranični trougao (dodao sam još ponešto), pa ćemo dobiti:

Sam tekst sam pisao na sledeći način, koristeći komandu \text{} (gde je tekst u vitičastim zagradama):

Veličinu fonta možemo u lateku menjati od \scriptsize (vrlo malog), preko \small, normalnog (bez naredbe o veličini), \large (malo veći), \Large (još veći), \LARGE (pa još veći), pa do \Huge (vrlo veliki). Ja sam u primeru koristio \Large. Finalne formule sam uokvirio koristeći \fbox{} (formula ide u vitičaste zagrade), i malo uvećao koristeći \Large, na samom početku (odmah iza dolara).

Kada namestite površinu za crtanje (okvir, tj. prozor) kakvu želite imati na slici (klasičnim prevlačenjem ivica prozora), sliku možete izvesti odabirom stavke iz menija "Datoteka", kao na sledećoj slici.

U novom prozoru

u polju "Format" odaberite "Portable Networg Graphics(png)", poništite polje "Providno", izaberite razmeru (ako hoćete manju sliku u desnom polju morate staviti veči broj), pa odaberite mesto na vašem hard disku gde ćete snimiti, dajte ime slici, pa pritisnite na dugme "Snimi" i snimite. Moja slika izgleda ovako

I to je to...