Овде иде наслов презентације
Први линк

Други линк

Трећи линк

Четврти линк

Пети линк

Шести линк

Увлачење (индентација) првог реда и поравнавање текста

Ако желите увући (направити индентацију) први ред параграфа, то се може постићи употребом стилова на следећи начин, у оквиру параграф ознаке, <p style="text-indent:20pt">. Покажимо то на примеру следећег параграфа, који ће бити увучен 20pt. Успут покажимо како се може поравнати текст. Користићемо вредност "justify" својства "text-align". То значи да ће следећи параграф, поред тога што ће му бити увучен први ред, бити поравнан са обе стране. Својство за поравнање ћемо додати претходној декларацији стила, <p style="text-indent:20pt;text-align:justify">

Садржај овог параграфа је поравнан са обе стране, а први ред је увучен. Садржај овог параграфа је поравнан са обе стране, а први ред је увучен. Садржај овог параграфа је поравнан са обе стране, а први ред је увучен. Садржај овог параграфа је поравнан са обе стране, а први ред је увучен. Садржај овог параграфа је поравнан са обе стране, а први ред је увучен. Садржај овог параграфа је поравнан са обе стране, а први ред је увучен. Садржај овог параграфа је поравнан са обе стране, а први ред је увучен.

Комбиновање слика и текста

Ако желите уз текст приказати и неку слику то ћете постићи употребом стилова на следећи начин. У оквиру img ознаке дефинисаћемо својства атрибута style, на следећи начин: <img src="najprostija_prezentacija_slike/priroda1.jpg" width="250pt" style="float:right;padding:8pt">. Пошто је вредност својства float постављено на right, онда се текст протеже изнад, лево и испод слике. Логично је имати и мали размак (празнину) између слике и текста па је додато и својство padding, којe праве тај размак. Иначе својство padding може бити дефинисано за сваку од четири стране: padding-left (лево), padding-right (десно), padding-top (горе), padding-bottom (доле). Ево једног примера где слике стоје лево и десно од текста.
<img src="najprostija_prezentacija_slike/priroda1.jpg" width="250pt" style="float:left;padding:8pt"> и
<img src="najprostija_prezentacija_slike/priroda1.jpg" width="250pt" style="float:right;padding:8pt">

Овде иде неки текст који има неке везе са приказаним сликама: природне лепоте или нешто слично. Овде иде неки текст који има неке везе са приказаним сликама: природне лепоте или нешто слично. Овде иде неки текст који има неке везе са приказаним сликама: природне лепоте или нешто слично. Овде иде неки текст који има неке везе са приказаним сликама: природне лепоте или нешто слично. Овде иде неки текст који има неке везе са приказаним сликама: природне лепоте или нешто слично. Овде иде неки текст који има неке везе са приказаним сликама: природне лепоте или нешто слично. Овде иде неки текст који има неке везе са приказаним сликама: природне лепоте или нешто слично.