Квиз знања-Математика за средњошколце
 1. Колико износи вредност израза \[\large 4^{\mathrm{log_{\frac{1}{2}}3}}\;?\]
9
\(\dfrac{1}{2}\)
\(\mathrm{log}\dfrac{1}{9}\)
2
\(\dfrac{1}{9}\)
 1. Колико има различитих четвороцифрених бројева који су дељиви са 5, ако се цифре могу понављати?
1800
900
648
1000
1200
 1. На столу је 4 кључа и 4 катанца. Сваки кључ отвара само један катанац, али није познато који. Колико проба треба извести да би се сигурно сваком катанцу придружио одговарајући кључ?
8
0
2
4
6
 1. У групи од 10 ученика свако се руковао са сваким. Колико је руковања било?
30
45
20
60
35
 1. Ако су \(\vec{i},\,\vec{j},\,\vec{k}\) јединични вектори координатног Декартовог система у простору колико износи производ \[((\vec{i}\times \vec{j})\times \vec{i})\times \vec{i}?\]
\(\vec{k}\)
\(\vec{j}\)
\(-\vec{j}\)
0
\(-\vec{k}\)
 1. Колико је \({81^{-2}}^{-2}\)
\(-\dfrac{1}{3}\)
-3
\(81^4\)
\(\dfrac{1}{3}\)
3
 1. У једној кутији се налази 70 куглица разних боја: 20 црвених, 15 плавих, 25 жутих, док су остале зелене. Колико најмање куглица треба узети насумице (без гледања) да би међу извученим куглицама сигурно било не мање од 10 куглица исте боје?
37
10
11
36
20
 1. Летеле су вране спазиле су гране.
  По три вране грана више,
  По две вране врана више.
  Кол'ко грана, кол'ко врана?
0 грана, 0 врана
4 гране, 9 врана
2 гране, 5 врана
Нисам сигуран
1 грана, 4 вране
 1. Која неједнакост је тачна?
\(\mathrm{ctg\,1^{\circ}} > \mathrm{ctg\,(-1^{\circ})}\)
\(\mathrm{cos\,\dfrac{\pi}{3}} < \mathrm{cos\,\dfrac{2\pi}{3}}\)
\(\mathrm{sin\,30^{\circ}} > \mathrm{sin\,45^{\circ}}\)
\(\mathrm{tg\,88^{\circ}} > \mathrm{tg\,89^{\circ}}\)
\(\mathrm{sin\,\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)} > \mathrm{cos\,\pi}\)
 1. Дрвена коцка ивице \(4\,\mathrm{cm}\) обојена је плавом бојом, а затим разрезана на мање коцке запремине \(1\,\mathrm{cm^3}\). Колико има малих коцки чије су искључиво само две стране обојене плавом бојом.
6
16
24
20
12
 1. 4 мачке за 4 дана улове 4 миша. За колко дана ће 100 мачака уловини 100 мишева?
Никада
4 дана
25 дана
3 дана
2 дана
 1. Какав је троугао ако му симетрале два унутрашња угла међусобно образују угао од \(135^{\circ}\)?
правоугли
оштроугли
не знам
једнакостранични
тупоугли
 1. Која цифра се налази на стотом месту у децималном запису разломка \(\dfrac{2}{7}\)?
8
5
7
1
0
 1. Којом цифром се завршава производ 100 осмица? \[\underbrace{8\cdot 8\cdot 8\cdot 8\cdot 8\cdot ... \cdot 8}_{100}=...?\]
8
7
2
6
9
 1. На семинару је било 180 учесника: математичара и физичара. Ако се зна да сваки шести математичар зна физику, а сваки пети физичар зна математику, колико је оних који су и математичари и физичари?
30
60
18
10
20
 1. Како гласи једначина кружнице са центром у тачки \(C(-3,\,4)\) ако пролази кроз координатни почетак?
\((x-4)^2+(y+3)^2=1\)
\((x-3)^2+(y+4)^2=0\)
\((x+3)^2+(y-4)^2=7\)
\((x+4)^2+(y-3)^2=25\)
\((x+3)^2+(y-4)^2=25\)
 1. Дешифруј сабирање (Различитим словима одговарају разчичите цифре)
  Одреди слово А. \(\begin{align*} УДАР\\ +УДАР\\ \hline ДРАМА \end{align*}\)
4
2
9
7
3
 1. Колико износи параметар \(m\) у квадратној функцији \[y=(m+2)x^2+(1-m)x+m\,,\] ако функција има максимум за \(x=2\)?
-5
-3
-1
-2
-4,5