Квиз знања-Математика, тест за 7. разред I
 1. Милица је од баке добила 10000 динара за екскурзију у Грчку. Отишла је до мењачнице "Златник" и сазнала да је најмања новчаница у мењачници 5 евра. Тог дана је курс евра био 94 динара. Колико је највише евра Милица могла да купи у тој мењачници?
110 евра
105 евра
10 евра
100 евра
 1. Kолико износи решење једначине \[0,2x+3=2\]
5
25
-5
-0,2
-2
 1. Који поредак страница троугла ABC је исправан?
\(CA < AB < BC\)
\(AB < BC < CA\)
\(AB < CA < BC\)
\(BC < AB < CA\)
\(CA < BC < AB\)
 1. Oко квадрата странице \(a=6\,\mathrm{cm}\) описан је и у њега уписан круг. Колика је површина тако добијеног кружног прстена?
\(\large \pi\,\mathrm{cm^2}\)
 1. Који од наведених бројева је дељив са 7?
201
23
213
203
 1. Бака Јока прави џем од 50 kg шљива. Током чишћења шљива отпада 20% од укупне количине. Приликом кухања спремљене смеше изгуби се 30% те смеше. Колико килограма готовог џема ће добити бака Јока?
\(\mathrm{kg}\)
 1. Који од датих бројева је највећи?
\(\dfrac{5}{4}\)
\(\dfrac{3}{2}\)
\(1,2\)
\(\dfrac{4}{3}\)
 1. Милан има у резервоару аутомобила 30 литара бензина. Ако аутомобил троши 8 литара бензина на 100 километара, колико ће Милану остати бензина у резервоару ако буде прешао пут од 350 километара?
литара
 1. За прављење 240 векни хлеба пекару Васи потребно је 206 килограма брашна. Колико му је килограма брашна потребно да би направио 600 векни хлеба?
446 kg
580 kg
515 kg
412 kg
 1. Број 0,017 једнак је разломку
\(\dfrac{17}{100}\)
\(\dfrac{17}{10}\)
\(\dfrac{17}{10000}\)
\(\dfrac{17}{1000}\)
 1. Колика је површина троугла са слике?
\(430\,\mathrm{cm^2}\)
\(8,6\,\mathrm{dm^2}\)
\(43\,\mathrm{cm^2}\)
\(86\,\mathrm{cm^2}\)
 1. Kолико износи периферијски угао над \(\dfrac{5}{9}\) кружнице?
40o
100o
20o
200o
 1. Који од понуђених израза је једнак изразу \[(2x-3)^2\]
\(4x^2-9\)
\(4x^2-12x+9\)
\(4x^2+9\)
\(2x^2+9\)
 1. Нацртане фигуре имају обим 60 cm.
  Која од фигура има највећу површину?
једнакостранични троугао
правоугаоник чија је једна страница 10 cm
троугао са страницама 15 cm, 20 cm, 25 cm
квадрат
 1. Дужина олимпијског базена је 50 m. Колико је то cm?
5 cm
500 cm
5000 cm
50 000 cm
 1. Колико износи вредност израза \[T=\dfrac{3^4\cdot 2^{20}}{4^9\cdot 9}\]
\(\mathrm{T=}\)
 1. Kолико износи периферијски угао над \(\dfrac{5}{9}\) кружнице?
100o
20o
200o
40o
 1. Који од понуђених израза се добије ако се од квадрата бинома \(x+y\) одузме квадрат бинома \(x-y\)?
\(2x^2+2y^2\)
\(4xy\)
0
\(2xy\)
\(2y^2\)
 1. Пречник круга је 3,2 cm. Колика је површина овог круга?
\(3,20\pi\,\mathrm{cm^2}\)
\(10,24\pi\,\mathrm{cm^2}\)
\(2,56\pi\,\mathrm{cm^2}\)
\(1,60\pi\,\mathrm{cm^2}\)
 1. Сару је на улици привукао мирис кокица и одлучила је да их купи. Она зна да је енергетска вредност 100 грама кокица 370 килокалорија. Које највеће паковање може Сара да купи ако нежели да унесе више од 100 килокалорија?
велику кесу од 60 грама
кесу од 40 грама
малу кесу од 25 грама
кесицу од 15 грама
кесетину од 80 грама
 1. Која тачка са слике десно има координате (2,4)?
Тачка E
Тачка D
Тачка C
Тачка B
Тачка А
 1. Колико износи вредност израза \[A=\sqrt{1+\dfrac{9}{16}}:\sqrt{0,36}?\]
\(\dfrac{25}{12}\)
\(\dfrac{25}{16}\)
\(\dfrac{7}{16}\)
\(\dfrac{16}{25}\)
 1. Тијана је за домаћи задатак добила да одреди по једну осу симетрије задатих фигура. Њена другарица Јована погледала је задатке и приметила да је тијана на неколико места погрешила. Које је задатке Тијана тачно решила?
Задатке 3, 4 и 6
Задатке 2, 3 и 4
Задатке 2, 3 и 6
Задатке 3, 4 и 5
 1. Јован жели да купи нови рачунар који кошта 50000 динара. На новогодишњој распродаји рачунару је цена снижена за 20%. Колико је Јован платио рачунар?
 1. Колика је вредност израза:\[a=\dfrac{2}{5}-\dfrac{2}{5}:\dfrac{1}{5}\]
\(-\dfrac{5}{8}\)
\(-1\dfrac{3}{5}\)
0
\(\dfrac{5}{8}\)