Квиз знања-Математика за крај I
 1. Реши једначину \(\,2,\!3-x=-5,\!8\,\), па решење у пиши у одговарајуће поље "Одговор".
 1. Напиши линеарну функцију, у експлицитном облику, ако се зна да она садржи тачке \(A(1,\,3)\) и \(B(-2,-3)\).
 1. Kолика је вредност израза \[\left(\frac{0,6: 0,1}{2}+\frac{3:0,1}{3}+7\right):\left(\frac{6+9:3}{0,1}-0,1:0,01\right)\]
 1. Колика је дужина хипотенузе троугла са слике.
\(\mathrm{cm}\)
 1. Колика је површина трапеза са слике?
\(\mathrm{cm^2}\)
 1. У апотекама „Детелина“ и „Дрен“ пребројане су бочице са алкохолом. Подаци су приказани табелом.
  запремина
  бочице
  број
  бочица
  запремина
  бочице
  број
  бочица
  запремина
  бочице
  број
  бочица
  Апотека "Детелина" 5 dl 4 10 cl 8 50 ml 5
  Апотека "Дрен" 4 dl 4 20 cl 6 30 ml 8
  Колико литара алкохола укупно има у апотекама „Детелина“ и „Дрен“?
nist \(\mathrm{l}\)
 1. Број тринаест десетина запиши у децималном запису.
 1. Одабери израз чија је вредност 0,051.
\(0,51+0,001\)
\(0,5+0,011\)
\(0,5\cdot 0,011\)
\(0,51\cdot 0,1\)
 1. Дати су полиними \[A=2x-3\]\[B=-3x+1.\] Који полинм представља разлику \(A-B\)
\(-x-2\)
\(5x-4\)
\(5x-2\)
\(x-4\)
 1. Одабери тачно израчунату вредност израза \[\sqrt{125}-\sqrt{80}-\sqrt{5}\]
2
3
0
1
 1. Одабери исправан поредак у коме су бројеви поређани од најмањег до највећег.
\(-0,3< -0,23< -\frac{1}{3}< \frac{1}{5}< 0,21\)
\(-\frac{1}{3}< -0,3< -0,23< \frac{1}{5}< 0,21\)
\(-0,23< -0,3< -\frac{1}{3}< \frac{1}{5}< 0,21\)
\(-\frac{1}{3}< -0,3< -0,23< 0,21< \frac{1}{5}\)