Квиз знања-Механички рад, енергија и снага
  1. Прво тело подигне неки терет на неку висину за неко време. Друго тело исти терет подигне на исту висину за четири пута краће време. Изабери тачан одговор.
Друго тело користи 4 пута мању снагу.
Прво тело користи 4 пута мању снагу.
Прво тело користи 4 пута већу снагу.
Оба тела користе исту снагу.
  1. Гравитациона потенцијална енергија тела које слободно пада са висине од \(30\,\mathrm{m}\), на висини од \(10\,\mathrm{m}\)
већа је од кинетичке енергије
не зна се да ли је већа или мања од кинетичке енергије
једнака је кинетичкој енергији
мања је од кинетичке енергије
  1. Када се тело баци вертикално навише
његова потенцијална енергија се не мења
његова кинетичка енергија се претвара у потенцијалну
његова кинетичка енергија се не мења
његова потенцијална енергија се претвара у кинетичку
  1. По ком обрасцу се израчунава кинетичка енергија тела?
\(E_k=\dfrac{mv^2}{2}\)
\(E_k=\dfrac{mv}{2}\)
\(E_k=\dfrac{m^2v}{2}\)
\(E_k=\dfrac{(mv)^2}{2}\)
  1. Колико секунди је радио мотор снаге \(2\,\mathrm{kW}\), ако је извршио рад од \(1,\!2\,\mathrm{MJ}\)?
\(\mathrm{s}\)
  1. Мотор снаге \(5\,\mathrm{kW}\) подигне терет тежине \(2000\,\mathrm{N}\) на висину од \(4\,\mathrm{m}\), за \(2\,\mathrm{s}\). Колики му је коефицијент (степен) корисног дејства?
  1. Када се тело креће вертикално навише, Земљина тежа над њим:
врши позитиван рад
врши негативан рад
не врши рад
  1. За које време ће тело масе \(5\,\mathrm{kg}\) пасти на Земљу са висине на којој му је потенцијална енергија \(1000\,\mathrm{J}\)? (\(g=10\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\))
\(\mathrm{s}\)
  1. На коју висину треба подићи тело масе \(20\,\mathrm{kg}\) да би имало потенцијалну енергију од \(600\,\mathrm{J}\)? (\(g=10\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\))
\(\mathrm{m}\)
  1. Колики рад изврши сила од \(150\,\mathrm{N}\), ако помери тело у смеру свог деловања \(20\,\mathrm{m}\)?
\(\mathrm{J}\)