Квиз знања-Механички рад, енергија и снага
  1. Када се тело креће вертикално навише, Земљина тежа над њим:
не врши рад
врши негативан рад
врши позитиван рад
  1. По ком обрасцу се израчунава кинетичка енергија тела?
\(E_k=\dfrac{(mv)^2}{2}\)
\(E_k=\dfrac{mv^2}{2}\)
\(E_k=\dfrac{mv}{2}\)
\(E_k=\dfrac{m^2v}{2}\)
  1. Када се тело баци вертикално навише
његова кинетичка енергија се не мења
његова потенцијална енергија се претвара у кинетичку
његова кинетичка енергија се претвара у потенцијалну
његова потенцијална енергија се не мења
  1. За које време ће тело масе \(5\,\mathrm{kg}\) пасти на Земљу са висине на којој му је потенцијална енергија \(1000\,\mathrm{J}\)? (\(g=10\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\))
\(\mathrm{s}\)
  1. Колико секунди је радио мотор снаге \(2\,\mathrm{kW}\), ако је извршио рад од \(1,\!2\,\mathrm{MJ}\)?
\(\mathrm{s}\)
  1. Гравитациона потенцијална енергија тела које слободно пада са висине од \(30\,\mathrm{m}\), на висини од \(10\,\mathrm{m}\)
већа је од кинетичке енергије
мања је од кинетичке енергије
не зна се да ли је већа или мања од кинетичке енергије
једнака је кинетичкој енергији
  1. Колики рад изврши сила од \(150\,\mathrm{N}\), ако помери тело у смеру свог деловања \(20\,\mathrm{m}\)?
\(\mathrm{J}\)
  1. Прво тело подигне неки терет на неку висину за неко време. Друго тело исти терет подигне на исту висину за четири пута краће време. Изабери тачан одговор.
Оба тела користе исту снагу.
Друго тело користи 4 пута мању снагу.
Прво тело користи 4 пута мању снагу.
Прво тело користи 4 пута већу снагу.
  1. На коју висину треба подићи тело масе \(20\,\mathrm{kg}\) да би имало потенцијалну енергију од \(600\,\mathrm{J}\)? (\(g=10\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\))
\(\mathrm{m}\)
  1. Мотор снаге \(5\,\mathrm{kW}\) подигне терет тежине \(400\,\mathrm{N}\) на висину од \(2\,\mathrm{m}\), за \(5\,\mathrm{s}\). Колики му је коефицијент (степен) корисног дејства?