Квиз знања-Механички рад, енергија и снага
  1. На коју висину треба подићи тело масе \(20\,\mathrm{kg}\) да би имало потенцијалну енергију од \(600\,\mathrm{J}\)? (\(g=10\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\))
\(\mathrm{m}\)
  1. За које време ће тело масе \(5\,\mathrm{kg}\) пасти на Земљу са висине на којој му је потенцијална енергија \(1000\,\mathrm{J}\)? (\(g=10\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\))
\(\mathrm{s}\)
  1. Гравитациона потенцијална енергија тела које слободно пада са висине од \(30\,\mathrm{m}\), на висини од \(10\,\mathrm{m}\)
не зна се да ли је већа или мања од кинетичке енергије
већа је од кинетичке енергије
мања је од кинетичке енергије
једнака је кинетичкој енергији
  1. Прво тело подигне неки терет на неку висину за неко време. Друго тело исти терет подигне на исту висину за четири пута краће време. Изабери тачан одговор.
Прво тело користи 4 пута већу снагу.
Прво тело користи 4 пута мању снагу.
Друго тело користи 4 пута мању снагу.
Оба тела користе исту снагу.
  1. Колики рад изврши сила од \(150\,\mathrm{N}\), ако помери тело у смеру свог деловања \(20\,\mathrm{m}\)?
\(\mathrm{J}\)
  1. Мотор снаге \(5\,\mathrm{kW}\) подигне терет тежине \(400\,\mathrm{N}\) на висину од \(2\,\mathrm{m}\), за \(5\,\mathrm{s}\). Колики му је коефицијент (степен) корисног дејства?
  1. Када се тело баци вертикално навише
његова кинетичка енергија се претвара у потенцијалну
његова потенцијална енергија се претвара у кинетичку
његова кинетичка енергија се не мења
његова потенцијална енергија се не мења
  1. По ком обрасцу се израчунава кинетичка енергија тела?
\(E_k=\dfrac{m^2v}{2}\)
\(E_k=\dfrac{mv}{2}\)
\(E_k=\dfrac{(mv)^2}{2}\)
\(E_k=\dfrac{mv^2}{2}\)
  1. Када се тело креће вертикално навише, Земљина тежа над њим:
врши негативан рад
не врши рад
врши позитиван рад
  1. Колико секунди је радио мотор снаге \(2\,\mathrm{kW}\), ако је извршио рад од \(1,\!2\,\mathrm{MJ}\)?
\(\mathrm{s}\)