Квиз знања-Узајамно деловање тела
  1. Шта се дешава са начином кретања (брзином) након узајамног деловања два тела?
Тела настављају да се креће истом брзином као и пре
Оба тела мењају свој начин кретања (брзину)
Само једном телу се мења брзина због узајамног деловања.
Ни једном телу се не мења начин кретања (брзина)
  1. Ако се тело након престанка спољашњег деловања не врати у првобитни облик, деформација је:
Еластична
Пластична
  1. Последица узајамног деловања тела је:
Промена температуре тела
Промена густине тела
Промена тежине тела
Промена брзине или облика тела
  1. Одабери одговор који представља пример узајамног деловања тела у непосредном додиру.
Привлачење Земље и месеца.
Савијање лењира
Привлачење магнета и гвожђа
Слободно падање
  1. При узајамном деловању два тела:
Прво тело делује на друго и друго тело делује на прво
Прво тело делује на друго, док друго не делује на прво
Понекад прво тело делује на друго, а понекад друго на прво
  1. Која од наведених деформација је пластична?
Савијање грана под ударима ветра
Сабијање опруге
Савијање гумице за брисање
Обликовање глине
  1. Који од наведених примера представља еластичну деформацију
Истезање гумице за косу
Деформисање лименке
Судар аутомобила
Притисак на глинену куглу