Квиз знања-Узајамно деловање тела
  1. Који од наведених примера представља еластичну деформацију
Судар аутомобила
Истезање гумице за косу
Деформисање лименке
Притисак на глинену куглу
  1. Одабери одговор који представља пример узајамног деловања тела у непосредном додиру.
Савијање лењира
Слободно падање
Привлачење магнета и гвожђа
Привлачење Земље и месеца.
  1. При узајамном деловању два тела:
Прво тело делује на друго, док друго не делује на прво
Понекад прво тело делује на друго, а понекад друго на прво
Прво тело делује на друго и друго тело делује на прво
  1. Последица узајамног деловања тела је:
Промена температуре тела
Промена густине тела
Промена тежине тела
Промена брзине или облика тела
  1. Шта се дешава са начином кретања (брзином) након узајамног деловања два тела?
Оба тела мењају свој начин кретања (брзину)
Тела настављају да се креће истом брзином као и пре
Ни једном телу се не мења начин кретања (брзина)
Само једном телу се мења брзина због узајамног деловања.
  1. Која од наведених деформација је пластична?
Савијање грана под ударима ветра
Сабијање опруге
Обликовање глине
Савијање гумице за брисање
  1. Ако се тело након престанка спољашњег деловања не врати у првобитни облик, деформација је:
Еластична
Пластична