Квиз знања-Узајамно деловање тела
  1. Ако се тело након престанка спољашњег деловања не врати у првобитни облик, деформација је:
Пластична
Еластична
  1. Који од наведених примера представља еластичну деформацију
Деформисање лименке
Судар аутомобила
Притисак на глинену куглу
Истезање гумице за косу
  1. Шта се дешава са начином кретања (брзином) након узајамног деловања два тела?
Само једном телу се мења брзина због узајамног деловања.
Ни једном телу се не мења начин кретања (брзина)
Тела настављају да се креће истом брзином као и пре
Оба тела мењају свој начин кретања (брзину)
  1. Која од наведених деформација је пластична?
Обликовање глине
Савијање грана под ударима ветра
Савијање гумице за брисање
Сабијање опруге
  1. При узајамном деловању два тела:
Прво тело делује на друго, док друго не делује на прво
Понекад прво тело делује на друго, а понекад друго на прво
Прво тело делује на друго и друго тело делује на прво
  1. Последица узајамног деловања тела је:
Промена густине тела
Промена температуре тела
Промена брзине или облика тела
Промена тежине тела
  1. Одабери одговор који представља пример узајамног деловања тела у непосредном додиру.
Савијање лењира
Привлачење Земље и месеца.
Слободно падање
Привлачење магнета и гвожђа