Квиз знања-Узајамно деловање тела
  1. Одабери одговор који представља пример узајамног деловања тела у непосредном додиру.
Привлачење магнета и гвожђа
Савијање лењира
Слободно падање
Привлачење Земље и месеца.
  1. Ако се тело након престанка спољашњег деловања не врати у првобитни облик, деформација је:
Пластична
Еластична
  1. Који од наведених примера представља еластичну деформацију
Судар аутомобила
Истезање гумице за косу
Притисак на глинену куглу
Деформисање лименке
  1. Која од наведених деформација је пластична?
Савијање грана под ударима ветра
Обликовање глине
Сабијање опруге
Савијање гумице за брисање
  1. Шта се дешава са начином кретања (брзином) након узајамног деловања два тела?
Само једном телу се мења брзина због узајамног деловања.
Тела настављају да се креће истом брзином као и пре
Оба тела мењају свој начин кретања (брзину)
Ни једном телу се не мења начин кретања (брзина)
  1. При узајамном деловању два тела:
Прво тело делује на друго, док друго не делује на прво
Прво тело делује на друго и друго тело делује на прво
Понекад прво тело делује на друго, а понекад друго на прво
  1. Последица узајамног деловања тела је:
Промена густине тела
Промена брзине или облика тела
Промена температуре тела
Промена тежине тела