Квиз знања-Узајамно деловање тела
  1. Последица узајамног деловања тела је:
Промена густине тела
Промена температуре тела
Промена тежине тела
Промена брзине или облика тела
  1. Шта се дешава са начином кретања (брзином) након узајамног деловања два тела?
Само једном телу се мења брзина због узајамног деловања.
Тела настављају да се креће истом брзином као и пре
Оба тела мењају свој начин кретања (брзину)
Ни једном телу се не мења начин кретања (брзина)
  1. Ако се тело након престанка спољашњег деловања не врати у првобитни облик, деформација је:
Пластична
Еластична
  1. Који од наведених примера представља еластичну деформацију
Истезање гумице за косу
Притисак на глинену куглу
Судар аутомобила
Деформисање лименке
  1. При узајамном деловању два тела:
Прво тело делује на друго, док друго не делује на прво
Прво тело делује на друго и друго тело делује на прво
Понекад прво тело делује на друго, а понекад друго на прво
  1. Која од наведених деформација је пластична?
Савијање грана под ударима ветра
Сабијање опруге
Обликовање глине
Савијање гумице за брисање
  1. Одабери одговор који представља пример узајамног деловања тела у непосредном додиру.
Привлачење магнета и гвожђа
Слободно падање
Савијање лењира
Привлачење Земље и месеца.