Обавештења

Распоред часова физике, шк. 2020/2021. год.

Распоред писаних провера 2. пол. 2020/21.
Одељ. 1. провера 2. провера
6A 12. 3. (петак) 23. 4. (петак)
6Б 12. 3. (петак) 23. 4. (петак)
6Ц 18. 3. (четвртак) 29. 4. (четвртак)
6Д 18. 3. (четвртак) 29. 4. (четвртак)
7A 19. 3. (петак) 14. 5. (петак)
7Б 12. 3. (петак) 10. 5. (понедељак)
7Ц 22. 3. (понедељак) 12. 5. (среда)
8A 16. 3. (уторак) 27. 4. (уторак)
8Б 15. 3. (понедељак) 21. 4. (среда)
8Ц 18. 3. (четвртак) 22. 4. (четвртак)
8Д 15. 3. (понедељак) 26. 4. (понедељак)