Пешчаник

Упутство: Идући од крајева према централном пољу
свака два поља морају дати збир у пољу које се наслања на њих.

Следећа игра