Сабирање, одузимање, множење и дељење целих бројева