НЗД и НЗС бројева
Први број:
Други број:
Трећи број:
НЗД бројева:
НЗС бројева:

УПУТСТВО:

У поља "Први број", "Други број" и "Трећи број" упишите позитивне целе (природне) бројеве. Можете наћи НЗД и НЗС за само два броја, ако једно поље оставите празно.