Бирање случајног броја

Број ученика у одељењу:  
Изабрани број:  
Бирани бројеви: